Giải thưởng


Ai cũng thích giải thưởng

NGƯỜI GIÀNH GIẢI NHẤT, NHÌ VÀ BA SẼ NHẬN ĐƯỢC:

- Hình sẽ được hiển thị tại khách sạn Cát Vàng Hội An

- Hình ảnh sẽ được giới thiệu trong press release

- Được giới thiệu và truyền thông toàn quốc

- Được logo của những người thắng và giấy chứng nhận

- Và ….